วิธีการเล่น

วิธีการเล่น(สำหรับมือถือ)
ขั้นตอนเล่นทัวนาเม้นโฮล์ดเอ็ม สำหรับมือถือ
วิธีการเล่น(สำหรับคอมพิวเตอร์)
ขั้นตอนเล่นทัวนาเม้นโฮล์ดเอ็ม สำหรับคอมพิวเตอร์