อันดับโป๊กเกอร์

1
ST
pattt
รายได้:
1,109,392 บาท
1
pattt
รายได้:
1,109,392 บาท
2
ND
BANKTIME
รายได้: 518,950 บาท

2
BANKTIME
518,950 บาท

3
RD
Ruslan234
รายได้: 426,704 บาท

3
Ruslan234
426,704 บาท

4
TH
Alaudi
รายได้: 310,926 บาท

4
Alaudi
310,926 บาท

5
TH
Rich Hyena
รายได้: 196,364 บาท

5
Rich Hyena
196,364 บาท

6
TH
Rintorn
รายได้: 190,065 บาท

6
Rintorn
190,065 บาท

7
TH
persiekung
รายได้: 167,531 บาท

7
persiekung
167,531 บาท

8
TH
Kla-san
รายได้: 151,430 บาท

8
Kla-san
151,430 บาท

9
TH
mai_AA
รายได้: 142,573 บาท

9
mai_AA
142,573 บาท

10
TH
baasss
รายได้: 138,965 บาท

10
baasss
138,965 บาท

11
TH
re-Y
รายได้: 112,351 บาท

11
re-Y
112,351 บาท

12
TH
GLNH
รายได้: 105,859 บาท

12
GLNH
105,859 บาท

13
TH
Panama999
รายได้: 101,696 บาท

13
Panama999
101,696 บาท

14
TH
Smithkiller
รายได้: 100,973 บาท

14
Smithkiller
100,973 บาท

15
TH
Jose Hawdyy
รายได้: 98,945 บาท

15
Jose Hawdyy
98,945 บาท

16
TH
zonny
รายได้: 92,179 บาท

16
zonny
92,179 บาท

17
TH
Deawwwww
รายได้: 89,082 บาท

17
Deawwwww
89,082 บาท

18
TH
LCW88
รายได้: 87,120 บาท

18
LCW88
87,120 บาท

19
TH
FAR Waraporn
รายได้: 77,407 บาท

19
FAR Waraporn
77,407 บาท

20
TH
DaKARll
รายได้: 76,993 บาท

20
DaKARll
76,993 บาท

21
ST
JoeJumBaew
รายได้: 76,694 บาท

21
JoeJumBaew
76,694 บาท

22
ND
KSCH99
รายได้: 75,629 บาท

22
KSCH99
75,629 บาท

23
RD
Tayadsawan
รายได้: 74,043 บาท

23
Tayadsawan
74,043 บาท

24
TH
GulimTitle
รายได้: 73,802 บาท

24
GulimTitle
73,802 บาท

25
TH
betterall
รายได้: 71,665 บาท

25
betterall
71,665 บาท

26
TH
wipwup
รายได้: 71,245 บาท

26
wipwup
71,245 บาท

27
TH
Ekiw
รายได้: 71,021 บาท

27
Ekiw
71,021 บาท

28
TH
phakaumd
รายได้: 70,803 บาท

28
phakaumd
70,803 บาท

29
TH
Gomers
รายได้: 70,426 บาท

29
Gomers
70,426 บาท

30
TH
chrlyn
รายได้: 70,401 บาท

30
chrlyn
70,401 บาท

31
ST
Toro Totoro
รายได้: 67,166 บาท

31
Toro Totoro
67,166 บาท

32
ND
Afeii
รายได้: 65,863 บาท

32
Afeii
65,863 บาท

33
RD
Bixxiz
รายได้: 65,424 บาท

33
Bixxiz
65,424 บาท

34
TH
Bbtime
รายได้: 64,776 บาท

34
Bbtime
64,776 บาท

35
TH
SingZ
รายได้: 63,420 บาท

35
SingZ
63,420 บาท

36
TH
Aniwat125
รายได้: 62,509 บาท

36
Aniwat125
62,509 บาท

37
TH
Greanlnw007
รายได้: 61,186 บาท

37
Greanlnw007
61,186 บาท

38
TH
Alexilegend
รายได้: 61,086 บาท

38
Alexilegend
61,086 บาท

39
TH
dokjik1175
รายได้: 59,842 บาท

39
dokjik1175
59,842 บาท

40
TH
BankneSs
รายได้: 59,217 บาท

40
BankneSs
59,217 บาท

41
ST
MR-EUJU
รายได้: 57,339 บาท

41
MR-EUJU
57,339 บาท

42
ND
HypeBoss
รายได้: 57,241 บาท

42
HypeBoss
57,241 บาท

43
RD
NOTHING5678
รายได้: 55,373 บาท

43
NOTHING5678
55,373 บาท

44
TH
jack990
รายได้: 52,950 บาท

44
jack990
52,950 บาท

45
TH
phumphat
รายได้: 50,012 บาท

45
phumphat
50,012 บาท

46
TH
MONEST
รายได้: 49,247 บาท

46
MONEST
49,247 บาท

47
TH
KingArthur77
รายได้: 48,643 บาท

47
KingArthur77
48,643 บาท

48
TH
FishPoker168
รายได้: 46,354 บาท

48
FishPoker168
46,354 บาท

49
TH
FishPoker168
รายได้: 46,259 บาท

49
FishPoker168
46,259 บาท

50
TH
BU_NG
รายได้: 46,047 บาท
50
BU_NG
46,047 บาท