อันดับโป๊กเกอร์

1
ST
pattt
รายได้:
1,131,811 บาท
1
pattt
รายได้:
1,131,811 บาท
2
ND
BANKTIME
รายได้: 518,608 บาท

2
BANKTIME
518,608 บาท

3
RD
Ruslan234
รายได้: 426,704 บาท

3
Ruslan234
426,704 บาท

4
TH
Alaudi
รายได้: 310,956 บาท

4
Alaudi
310,956 บาท

5
TH
Rich Hyena
รายได้: 246,767 บาท

5
Rich Hyena
246,767 บาท

6
TH
Rintorn
รายได้: 193,630 บาท

6
Rintorn
193,630 บาท

7
TH
Kla-san
รายได้: 173,495 บาท

7
Kla-san
173,495 บาท

8
TH
mai_AA
รายได้: 146,908 บาท

8
mai_AA
146,908 บาท

9
TH
baasss
รายได้: 140,076 บาท

9
baasss
140,076 บาท

10
TH
dokjik1175
รายได้: 122,134 บาท

10
dokjik1175
122,134 บาท

11
TH
Smithkiller
รายได้: 111,350 บาท

11
Smithkiller
111,350 บาท

12
TH
GLNH
รายได้: 105,859 บาท

12
GLNH
105,859 บาท

13
TH
Panama999
รายได้: 101,696 บาท

13
Panama999
101,696 บาท

14
TH
Toro Totoro
รายได้: 98,641 บาท

14
Toro Totoro
98,641 บาท

15
TH
Jose Hawdyy
รายได้: 93,891 บาท

15
Jose Hawdyy
93,891 บาท

16
TH
zonny
รายได้: 92,179 บาท

16
zonny
92,179 บาท

17
TH
Tayadsawan
รายได้: 91,095 บาท

17
Tayadsawan
91,095 บาท

18
TH
LCW88
รายได้: 87,120 บาท

18
LCW88
87,120 บาท

19
TH
Ekiw
รายได้: 80,819 บาท

19
Ekiw
80,819 บาท

20
TH
Deawwwww
รายได้: 80,272 บาท

20
Deawwwww
80,272 บาท

21
ST
Bixxiz
รายได้: 79,209 บาท

21
Bixxiz
79,209 บาท

22
ND
FAR Waraporn
รายได้: 77,407 บาท

22
FAR Waraporn
77,407 บาท

23
RD
DaKARll
รายได้: 77,191 บาท

23
DaKARll
77,191 บาท

24
TH
JoeJumBaew
รายได้: 76,694 บาท

24
JoeJumBaew
76,694 บาท

25
TH
Afeii
รายได้: 75,953 บาท

25
Afeii
75,953 บาท

26
TH
KSCH99
รายได้: 75,629 บาท

26
KSCH99
75,629 บาท

27
TH
GulimTitle
รายได้: 73,802 บาท

27
GulimTitle
73,802 บาท

28
TH
betterall
รายได้: 71,665 บาท

28
betterall
71,665 บาท

29
TH
re-Y
รายได้: 70,887 บาท

29
re-Y
70,887 บาท

30
TH
phakaumd
รายได้: 70,803 บาท

30
phakaumd
70,803 บาท

31
ST
wipwup
รายได้: 70,525 บาท

31
wipwup
70,525 บาท

32
ND
Gomers
รายได้: 70,426 บาท

32
Gomers
70,426 บาท

33
RD
chrlyn
รายได้: 70,401 บาท

33
chrlyn
70,401 บาท

34
TH
persiekung
รายได้: 69,493 บาท

34
persiekung
69,493 บาท

35
TH
Bbtime
รายได้: 64,776 บาท

35
Bbtime
64,776 บาท

36
TH
Aniwat125
รายได้: 62,509 บาท

36
Aniwat125
62,509 บาท

37
TH
Alexilegend
รายได้: 61,086 บาท

37
Alexilegend
61,086 บาท

38
TH
NOTHING5678
รายได้: 60,655 บาท

38
NOTHING5678
60,655 บาท

39
TH
BankneSs
รายได้: 59,217 บาท

39
BankneSs
59,217 บาท

40
TH
Nut1979
รายได้: 58,858 บาท

40
Nut1979
58,858 บาท

41
ST
MR-EUJU
รายได้: 57,339 บาท

41
MR-EUJU
57,339 บาท

42
ND
HypeBoss
รายได้: 57,241 บาท

42
HypeBoss
57,241 บาท

43
RD
phumphat
รายได้: 50,012 บาท

43
phumphat
50,012 บาท

44
TH
NeG4tivE
รายได้: 49,347 บาท

44
NeG4tivE
49,347 บาท

45
TH
MONEST
รายได้: 49,247 บาท

45
MONEST
49,247 บาท

46
TH
jack990
รายได้: 49,112 บาท

46
jack990
49,112 บาท

47
TH
KingArthur77
รายได้: 48,643 บาท

47
KingArthur77
48,643 บาท

48
TH
cash99
รายได้: 46,796 บาท

48
cash99
46,796 บาท

49
TH
FishPoker168
รายได้: 46,259 บาท

49
FishPoker168
46,259 บาท

50
TH
FishPoker168
รายได้: 46,259 บาท
50
FishPoker168
46,259 บาท